http://www.dartschoice.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

 บทความ

 การชำระเงินและจัดส่งสินค้า

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ17/11/2009
อัพเดท19/08/2023
ผู้เข้าชม2,720,605
เปิดเพจ3,916,588
สินค้าทั้งหมด2,943

Fit Flight Challenge

นักดาร์ทคอสโม่ในไทย

อุปกรณ์ปาเป้ายี่ห้อฮาร์โรวส์ ( Harrows Darts )

อุปกรณ์ปาเป้ายี่ห้อคอสโม่ ( Cosmo Darts )

อปกรณ์ปาเป้ายี่ห้อทาร์เก็ต ( Target Darts )

บทความทั่วไป

ทาร์เก็ตทีมไทยแลนด์

ทาร์เก็ตทีมไทยแลนด์

TARGET Official Team in Thailand

ทาร์เก็ตเอเชียมีความเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนกิจกรรมดาร์ทในแต่ละประเทศ จึงจัดตั้งทีมทาร์เก็ตขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมดาร์ท กระตุ้นการรับรู้แบรนด์ในเชิงลึกและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า

นักกีฬาภายใต้ทีมทาร์เก็ตในเมืองไทย 

1.นริศรินทร์ ศรีจำนอง (โอ๋) 

2559
>ชนะเลิศ    ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ รายการ MWA-Baan-Tha-it ที่การประปานครหลวง กรุงเทพฯ
>ชนะเลิศ    ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ WAN KAEW PROJECT Charity Darts Open การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรุงเทพฯ
>ชนะเลิศ    ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ L-Style Lady THE ONE Match 3 ชลบุรีดาร์ทคลับ จังหวัดชลบุรี

>อันดับที่ 2 ประเภททีมตัวแทนประเทศ  รายการ MAXISMA worldwide Soft Darts Tournament ประเทศมาเลเซีย
>อันดับที่ 2 ประเภทเดี่ยวหญิง Condor Cup รายการ MAXISMA worldwide Soft Darts Tournament ประเทศมาเลเซีย
>อันดับที่ 2  ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ L-Style Lady THE ONE Match 4 ชลบุรีดาร์ทคลับ จังหวัดชลบุรี
>อันดับที่ 2  ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ L-Style Lady THE ONE Match 5 ชลบุรีดาร์ทคลับ จังหวัดชลบุรี
>อันดับที่ 3  ประเภทคู่ผสม รายการ WAN KAEW PROJECT Charity Darts Open การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรุงเทพฯ
>รอบ 16 ประเภทเดี่ยวหญิง MARTELL Single Chalenge รายการ MAXISMA worldwide Soft Darts Tournament ประเทศมาเลเซีย

2558
>ชนะเลิศ    ประเภทหญิงเดี่ยว  รายการ MWA-Baan-Tha-it ที่การประปานครหลวง กรุงเทพฯ
>ชนะเลิศ    ประเภทหญิงเดี่ยว  รายการ KORAT Darts Open จังหวัดนครราชสีมา
>ชนะเลิศ    ประเภทหญิงเดี่ยว  รายการ PEA Darts Open การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
>ชนะเลิศ    ประเภทคู่ผสม       รายการ กีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 40 ที่โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ
>อันดับที่ 2  ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ  Longshoreman Darts Tournament จังหวัดระยอง
>อับดับที่ 2  ประเภทหญิงคู่      รายการ กีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 40 ที่โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ
>อันดับที่ 3  ประเภทหญิงเดี่ยว  รายการ ชลบุรัดาร์ทโอเพ่น จังหวัดชลบุรี
>อันดับที่ 3  ประเภทคู่             รายการ ชลบุรัดาร์ทโอเพ่น จังหวัดชลบุรี
>อันดับที่ 5  ประเภทหญิงเดี่ยว  รายการ แว่นแก้วดาร์ทการกุศล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดนนทบุรี

2557
>ชนะเลิศ ประเภททีมตัวแทนประเทศ รายการ The 10th ADA International Dart Tour ประเทศฮ่องกง
>ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ กีฬารัฐวิสาหกิจครั้งที่ 39 
>ชนะเลิศ ประเภทคู่ รายการ The 10th ADA International Dart Tour ประเทศฮ่องกง
>ชนะเลิศ ประเภททีม รายการ ดาร์ทสัญจร จังหวัดนครราชสีมา
>อันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ ชลบุรีดาร์ทโอเพ่น จังหวัดชลบุรี
>อันดับที่ 3 ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ แว่นแก้วดาร์ทการกุศล ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จังหวัดนนทบุรี
>อันดับที่ 3 ประเภทคู่ รายการ แว่นแก้วดาร์ทการกุศล ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จังหวัดนนทบุรี

>อันดับที่ 5 ประเภทหญิงเดี่ยวเกม 501 รายการ The 10th International Dart Tour ประเทศฮ่องกง
>อันดับที่ 5 ประเภทหญิงเดี่ยวเกมคลิ๊กเกท รายการ The 10th International Dart Tour ประเทศฮ่องกง
>อันดับที่ 5 ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ PEA DARTS OPEN ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
>อันดับที่ 5 ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ Hong Kong Open ประเทศฮ่องกง

2556
>ชนะเลิศ รายการ SuperLeague S1 DartsLive ร้านไอดาร์ท กรุงเทพฯ
>อันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวเกม 501 รายการ The 9th ADA International Dart Tour ประเทศฮ่องกง
>อันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ ชลบุรดาร์ทโอเพ่น จังหวัดชลบุรี
>อันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รายการ กีฬษรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 38
>อันดับที่ 3 ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ PEA DARTS OPEN ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
>อันดับที่ 3 ประเภทหญิงคู่ รายการ 2013 IDF Darts World Cup ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
>อันดับที่ 3 ประเภททีมตัวแทนประเทศ รายการ The 9th ADA International Dart Tour ประเทศฮ่องกง
>อันดับที่ 9 ประเภททีมตัวแทนประเทศ รายการ 2013 IDF Darts World Cup ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.ประภัส มีอาสา (ปอน) 

2559
>ชนะเลิศ  ประเภทคู่ รายการ MWA-Baan-Tha-it ที่การประปานครหลวง กรุงเทพฯ 

2558
>อันดับที่ 2 ประเภททีม 4 รายการ KORAT Open จังหวัดนครราชสีมา
>อันดับที่ 2 ประเภททีม 4 รายการ PEA Darts Open กรุงเทพฯ
>อันดับที่ 2 ประเภทคู่      รายการ KORAT Open จังหวัดนครราชสีมา
>อันดับท่ี่ 3 ประเภทคู่      รายการ PEA Darts Open กรุงเทพฯ
>อันดับที่ 5 ประเภททีม 4 รายการ Chonburi Darts Open จังหวัดชลบุรี 

>อันดับที่ 5 ประเภทคู่      รายการ Chonburi Open จังหวัดชลบุรี

2557
>อันดับที่ 3 ประเภทเดี่ยว  รายการ Chonburi Open จังหวัดชลบุรี
>อันดับที่ 3 ประเภทเดี่ยว  รายการ Longshoreman Darts Tournament จังหวัดระยอง 
>อันดับที่ 3 ประเภททีม 4 รายการ PEA OPEN กรุงเทพฯ
>รอบ 8 ประเภทเดี่ยว รายการ KORAT Open จังหวัดนครราชสีมา
>รอบ 8 ประเภทเดี่ยว รายการ TE ONE แม็ท 4 จังหวัดชลบุรี
>รอบ 8 ประเภทเดี่ยว รายการ TE ONE จังหวัดชลบุรี

2556
>อันดับที่ 2 ประเภทเดี่ยวมือสมัรเล่น รายการ Chonburi Open จังหวัดชลบุรี 
>รอบ 8 ประเภทคู่ รายการ Chonburi Open จังหวัดชลบุรี<<หน้ารวมบทความ                                หน้าถัดไป>>

view

หน้าแรก

บทความ

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

view